Освітні програми, перелік освітніх компонентів, що передбачені освітніми програмами

Заклад в своїй роботі використовує програми: № з/п Назва Автори 1. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років “Дитина” розроблена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2012р.) і є комплексною варіативною програмою, в якій відображено вимоги до змісту...