Освітні програми, перелік освітніх компонентів, що передбачені освітніми програмами

Заклад в своїй роботі використовує програми:

№ з/п Назва Автори
1. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років “Дитина” розроблена відповідно до Базового компонента дошкільної освіти (2012р.) і є комплексною варіативною програмою, в якій відображено вимоги до змісту дошкільної освіти. Зміст освітньої роботи з дітьми структурований за принципом інваріативності та варіативності. (наук. кер. проекту – Огнев`юк В.О., авт. колектив – Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І. та ін.) – нова редакція 2016 року (лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-4960 від 23.07.2020)
2 Базовий компонент дошкільної освіти (наук. кер.: А.М.Богуш; авт. кол-в: Богуш А.М., Бєлєнька Г.В., Богініч О.Л., Гавриш Н.В., Долинна О.П., Ільченко Т.С.. Коваленко О.В. та ін.) – нова редакція 2012 року (затверджено наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України  від 22.05.2012      № 615)
3 Дошкільнятам – освіта для сталого розвитку (Гавриш Н, Пометун О., Київ 2019, схвалено до використання у ДНЗ (лист Державної наукової установи “Інституту модернізації змісту освіти Міністерства освіти і науки України” від 12.-2.2019, №22-1/12-Г-46)
4   Впевнений старт ( Н.В. Гавриш, Т.В.Панасюк,Т.О.Піроженко. Київ: Укрвїнська академія дитинства, 2018. Міністерство освіти і науки України № 1/11-7684 від 01.08.2017

 

 

 

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.